Какво е Carstory сертификат?

Най-общо казано, това е актуална справка за техническото състояние на регистрирано и минало специализиран технически преглед МПС. Carstory, в сътрудничество с водещи организации и сервизи, разработи система, която гарантира обективна и точна оценка на актуалното състояние. Прегледът се провежда от оторизирани сервизи по стандартизирана методология, покриваща всички важни модули на автомобила. Сертификатът за техническо състояние удостоверява, че автомобилът е минал преглед и състоянието му е отразено точно и безпристрастно. Сертификатът е съставен от две части - обобщена и детайлна информация.

Обобщена информация

Обобщената информация е резюме на данните и резултата от проведения преглед. Синтезираната форма дава яснота за състоянието, без излишно навлизане в детайли. Тук са намират данните на автомобила - от модел и година на производство, до изминати километри. В допълнение има информация за сервиза провел прегледа и дата на прегледа. И тъй като актуалността на състоянието е основен елемент в Carstory сертификата, тук може да се види статусът на сертификата - актуален или не. Достъпът до обобщените данни от прегледа е напълно безплатен.

Детайлна част

Детайлната част на Carstory сертификата съдържа структурирана по категории, подробна информация за отделените модули. Ако искате да разберете какво е състоянието на ходовата част - има ли следи от удари или колко са реалните километри, тук ще откриете всичко. Освен това можете да прочетете заключението на сервиза, ако има открита нередност. Достъпът до детайлната информация от проведения преглед става след заплащане на такса.

Тук бихте могли да видите примерен Сертификат.